→ I ROK
→ II ROK
→ III ROK
→ Moduł rosyjski
→ Moduł ukraińsko-białoruski
→ Moduł bałkański
→ Moduł kaukaski
→ STUDIA II STOPNIA
→ Koło Naukowe SWE
→ Samorząd Studentów SWE
I ROK
STRONA GŁÓWNA » STUDENCI » I ROK

 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia:  - Studia Wschodnioeuropejskie,  I rok

Mgr Tomasz Wicha - opiekun I roku
Mgr Ewa Krysińska-Szwajgier, tel. /81/ 537 60 21 - obsługa techniczno-biurowa w dziekanacie w roku akademickim 2013/2014

 

  • Plan zajęć (pobierz) w roku akademickim 2013/2014 

Materiały do egzaminu z przedmiotu Systemy polityczne w Europie Wschodniej - oprac. dr hab., prof. UMCS Walenty Baluk


 

Pytania egzaminacyjne z przedmiotu „Historia powszechna najnowsza" - oprac. dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch


Mapa serwisu