→ Prof. dr hab. Walenty Baluk
→ Prof. dr hab. Jan Paweł Hudzik
→ Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
→ Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
→ Prof. dr hab. Konrad Zieliński
→ Dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch
→ Dr hab. Mariusz Korzeniowski
→ Dr hab. Joanna Tarkowska
→ Ks. dr Aleksy Kucy
→ Dr Waldemar Bulira
→ Dr Zoja Kuca
→ Dr Jarosław Kuśpit
→ Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
→ Dr Dorota Litwin-Lewandowska
→ Dr Jakub Olchowski
→ Dr Anna Pado
→ Dr Małgorzata Podolak
→ Dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
→ Dr Irma Słomczyńska
→ Dr Dariusz Tarasiuk
→ Dr Piotr Tosiek
→ Mgr Jerzy Adamko
→ Mgr Dorota Dzierżek
→ Mgr Barbara Górecka
→ Mgr Piotr Kaczmarzyk
→ Mgr Tomasz Pasierbiak
→ Mgr Karolina Podgórska
Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk

Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk, pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS

 

Zainteresowania naukowe:

  • ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej;
  • struktura etniczna państw bałkańskich;
  • proces integracji Bałkanów Zachodnich z UE;

 

Kontakt:

m.lesinska@o2.pl

 

Konsultacje:

wtorek: 14.15-15.00, środa: 12.45-15.00 (Pl. Litewski 3, pok. 08)

 

Prowadzone przedmioty:

  • Narody, problemy etniczne i polityka narodowościowa w Europie Wschodniej;
  • Prawo gospodarcze UE;
  • Podstawy nauki o państwie i prawie;
  • Proces integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE;
  • Technologia informacyjna;

 

Inne informacje:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od kilku lat współpracuje z Fundacją Nowy Staw i Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, w ramach konsultacji i wykładów prowadzonych dla studentów UMCS dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

Mapa serwisu