→ Prof. dr hab. Walenty Baluk
→ Prof. dr hab. Jan Paweł Hudzik
→ Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
→ Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
→ Prof. dr hab. Konrad Zieliński
→ Dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch
→ Dr hab. Mariusz Korzeniowski
→ Dr hab. Joanna Tarkowska
→ Ks. dr Aleksy Kucy
→ Dr Waldemar Bulira
→ Dr Zoja Kuca
→ Dr Jarosław Kuśpit
→ Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
→ Dr Dorota Litwin-Lewandowska
→ Dr Jakub Olchowski
→ Dr Anna Pado
→ Dr Małgorzata Podolak
→ Dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
→ Dr Irma Słomczyńska
→ Dr Dariusz Tarasiuk
→ Dr Piotr Tosiek
→ Mgr Jerzy Adamko
→ Mgr Dorota Dzierżek
→ Mgr Barbara Górecka
→ Mgr Piotr Kaczmarzyk
→ Mgr Tomasz Pasierbiak
→ Mgr Karolina Podgórska
Dr Piotr Tosiek
STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Dr Piotr Tosiek

Dr Piotr Tosiek, pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS.

 

Zainteresowania naukowe:

  • integracja europejska (aktualne badania: deficyt demokratyczny)
  • europejskie prawo wspólnotowe (aktualne badania: prawo instytucjonalne)

 

Kontakt:

piotrtosiek@wp.pl

 

Konsultacje:

wtorek: 18.30–20.00, czwartek: 13.00–14.30, (Pl. Litewski 3, pok. 08)

 

Wykształcenie:

  • 1999 – mgr politologii, specjalność: stosunki międzynarodowe (Wydział Politologii UMCS)
  • 2002 – mgr prawa (Wydział Prawa i Administracji UMCS)
  • 2006 – dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Politologii UMCS)

 

Wybrane publikacje:

 

Zwarte:
1) P. Tosiek, Parlament Europejski. Studium prawno-politologiczne, Lublin 2003, ss. 122.
2) P. Tosiek, M. Wicha, Parlament Europejski. Prawo i polityka, Lublin 2007, ss. 162.
3) P. Tosiek, Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej, Lublin 2007, ss. 398 .

Artykuły w języku polskim:
1) P. Tosiek, Funkcjonowanie grup politycznych w Parlamencie Europejskim (analiza ilościowa), „Studia Europejskie” 2000, nr 2, s. 91-106.
2) P. Tosiek, Polityka koalicyjna w Parlamencie Europejskim – analiza ilościowa, „Stosunki Międzynarodowe” 2001, nr 1-2, s. 141-152.

Artykuły w języku angielskim:
1) P. Tosiek, The Formation of Political Groups in the European Parliament, „Annales UMCS” 2001, Sectio K, vol. VIII, pp. 41-53.
2) P. Tosiek, The Socialist Group in the European Parliament, [in:] Social Democratic Movement and Ideology. Yesterday and Today, ed. by E. Olszewski, Lublin 2002, pp. 79-96.

 

Inne:

1) Grant dydaktyczny Komisji Europejskiej Jean Monnet C 03/0014 pt. „The European Parliament in the Institutional System of the European Union” (2003-2008)
2) Grant promotorski 1 HO2 E 032 27 pt. “Decydowanie komitologiczne we Wspólnocie Europejskiej” (2004-2006)
3) Prowadzenie cyklicznych zajęć dydaktycznych dla studentów Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy) – program Socrates/Erasmus (od 2005 r.)

Mapa serwisu