→ Prof. dr hab. Walenty Baluk
→ Prof. dr hab. Jan Paweł Hudzik
→ Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
→ Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
→ Prof. dr hab. Konrad Zieliński
→ Dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch
→ Dr hab. Mariusz Korzeniowski
→ Dr hab. Joanna Tarkowska
→ Ks. dr Aleksy Kucy
→ Dr Waldemar Bulira
→ Dr Zoja Kuca
→ Dr Jarosław Kuśpit
→ Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
→ Dr Dorota Litwin-Lewandowska
→ Dr Jakub Olchowski
→ Dr Anna Pado
→ Dr Małgorzata Podolak
→ Dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
→ Dr Irma Słomczyńska
→ Dr Dariusz Tarasiuk
→ Dr Piotr Tosiek
→ Mgr Jerzy Adamko
→ Mgr Dorota Dzierżek
→ Mgr Barbara Górecka
→ Mgr Piotr Kaczmarzyk
→ Mgr Tomasz Pasierbiak
→ Mgr Karolina Podgórska
Prof. dr hab. Konrad Zieliński
STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Prof. dr hab. Konrad Zieliński

Prof. dr hab. Konrad Zieliński, pracownik Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS.

 

Zainteresowania naukowe:

 • dzieje i kultura ludności żydowskiej w Polsce i w Rosji;
 • wybrane aspekty dziejów WKP[b] i polityki narodowościowej w ZSRR;
 • procesy migracyjne;
 • stosunki etniczne i wyznaniowe;

 

Kontakt:

konrad.zielinski1@gazeta.pl

 

Konsultacje:

 wtorek: 8.00 – 9.45, 12.00 – 13.15 (Pl. Litewski 3, pok. 203)

 

Wykształcenie:

 Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS 1995 (historia); dr nauk humanistycznych w zakresie historii 1999 (Wydział Humanistyczny UMCS); dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce 2006 (Wydział Politologii UMCS).

 

Wybrane publikacje:

 Autor ponad 100 drukowanych w kraju i zagranicą artykułów i różnego rodzaju publikacji, w tym książek:

 1.  W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Wydawnictwo UMCS: Lublin 1998, ss. 220.
 2.  Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego: Lublin 1999, ss. 392.
 3.  Jeszywas Chachmej Lublin (Uczelnia Mędrców Lublina), Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003 (współautor), ss. 230.
 4.  Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003 (współredaktor), ss. 224.
 5.  Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2005, ss. 496.
 6.  Jerozolima Królestwa Polskiego. Opowieść o żydowskim Lublinie – The Jerusalem of the Kingdom of Poland. Story of the Jewish Lublin, Ad Rem: Lublin 2007 (album, współautor), ss. 128.
 7.  Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2010 (redaktor), ss. 193.
 8.  Medinat Israel – państwo i tożsamość, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013 (współredaktor), w druku.
 9.  O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013, w druku.

 

Staże naukowe:

 Freie Universität, Berlin: Institüt für Judaistik (2000, DAAD); New York University: Center for European Studies (2001, FNP), YIVO Institute for Jewish Research, New York (2010, Fulbright).

 

Inne:

 Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (Kraków), European Association for Jewish Studies (Oxford), World Union of Jewish Studies (Jerusalem), Komisji Historycznej PAN (Oddział w Lublinie). Redaktor naczelny rocznika „Almanach. Studia żydowskie” (wydawca: PWSZ w Zamościu). Uczestnik i kierownik zespołów badawczych w projektach realizowanych w kraju i zagranicą (Berlin, Manchester, Moskwa, Nowy Jork, Wiedeń, Wilno).

Mapa serwisu