→ Prof. dr hab. Walenty Baluk
→ Prof. dr hab. Jan Paweł Hudzik
→ Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
→ Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
→ Prof. dr hab. Konrad Zieliński
→ Dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch
→ Dr hab. Mariusz Korzeniowski
→ Dr hab. Joanna Tarkowska
→ Ks. dr Aleksy Kucy
→ Dr Waldemar Bulira
→ Dr Zoja Kuca
→ Dr Jarosław Kuśpit
→ Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
→ Dr Dorota Litwin-Lewandowska
→ Dr Jakub Olchowski
→ Dr Anna Pado
→ Dr Małgorzata Podolak
→ Dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
→ Dr Irma Słomczyńska
→ Dr Dariusz Tarasiuk
→ Dr Piotr Tosiek
→ Mgr Jerzy Adamko
→ Mgr Dorota Dzierżek
→ Mgr Barbara Górecka
→ Mgr Piotr Kaczmarzyk
→ Mgr Tomasz Pasierbiak
→ Mgr Karolina Podgórska
Prof. dr hab. Walenty Baluk
STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Prof. dr hab. Walenty Baluk

dr hab., prof. UMCS Walenty Baluk

  

Prof. dr hab. Walenty Baluk, pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS.

 

Zainteresowania naukowe:

  • systemy polityczno-prawne;
  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;
  • polityka etniczna państw obszaru WNP;

    

Konsultacje:

Poniedziałek: 12.00-12.45 (ul. Zana, CEW, pok. 97), wtorek: 14.45 – 15.30 (Pl. Litewski 3, pok. 015)

 

Przedmiot:

 

Wykształcenie:

Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał w 2000 roku stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a w 2007 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – systemy partyjne.

 

Praca:

  1. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2000-2011;
  2. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Politologii UMCS od roku akademickiego 2011/2012;

 

Staże naukowe:

Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa (2003, 2008); Instytut Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki (2004, 2011)

 

Najważniejsze publikacje:

Autor ponad 80 różnego rodzaju publikacji naukowych z zakresu systemów politycznych, transformacji systemowej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, stosunków narodowościowych państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej.

 

1)          W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy (tradycje i współczesność), Wrocław 2002;

2)          W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004), Wrocław 2006;

3)          B. J. Albin i W. Baluk (red.), Europa Wschodnia – dekada transformacji. Ukraina, Wrocław 2002;

4)          B. J. Albin i W. Baluk (red.), Europa Wschodnia – dekada transformacji. Rosja, Wrocław 2003;

5)          B. J. Albin i W. Baluk (red.), Europa Wschodnia – dekada transformacji. Białoruś, Wrocław 2004;

6)          W. Baluk, A. Czajowski (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007;

7)          W. Baluk (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2008;

8)          W. Baluk, Z.J. Winnicki, (red.), Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wrocław 2008;

9)          W. Baluk (red.), Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP. Wybrane problemy, Toruń 2009;

10)       R. Herbut, W. Baluk (red.), Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010.

Mapa serwisu