Międzynarodowa konferencja naukowa

Myśl polityczna – przedmiot badań
w naukach humanistycznych i społecznych


Lublin - Białka, 8-9 października 2014 roku