→ PROGRAM STUDIÓW
→ PRAKTYKI I STAŻE
→ SYLWETKA ABSOLWENTA
→ PRZYDATNE LINKI
→ STUDIA II STOPNIA
KSZTAŁCENIE
STRONA GŁÓWNA » KSZTAŁCENIE

„Studia Wschodnioeuropejskie” to nowatorski kierunek na Wydziale Politologii. Studia są prowadzone na poziomie licencjatu (studia I stopnia) z możliwością kontynuacji edukacji na studiach magisterskich (studia II stopnia). Wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-naukowa lubelskiego środowiska politologicznego zapewnia naukę na najwyższym poziomie, w niepowtarzalnej i przyjaznej atmosferze. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Student Studiów wschodnioeuropejskich nabywa wiedzę interdyscyplinarną właściwą dla nauk społecznych i humanistycznych, z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, geografii, ekonomii, filozofii, filologii, nauk o kulturze i religii. Studia realizowane są w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

System Jakości Kształcenia UMCS


Mapa serwisu