→ PROGRAM STUDIÓW
→ PRAKTYKI I STAŻE
→ SYLWETKA ABSOLWENTA
→ PRZYDATNE LINKI
→ STUDIA II STOPNIA
PRAKTYKI I STAŻE
STRONA GŁÓWNA » KSZTAŁCENIE » PRAKTYKI I STAŻE

 

KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015...>

 


 

Celem praktyk i staży jest poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów oraz wykształcenie umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Zarówno praktyki jak i staże będą realizowane u pracodawców, których profil działalności jest zbieżny z tematem realizowanej specjalności. Dzięki tematycznemu powiązaniu specjalności oraz branży pracodawcy działania realizowane będą na wysokim poziomie, a także wzrośnie efektywność realizowanego programu studiów. Jako miejsce praktyk zostaną wybrane przedsiębiorstwa oraz organizacje, które stworzą praktykantom i stażystom doskonałe warunki rozwoju. W trakcie trwania praktyk i staży studenci będą mieli możliwość zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem urzędów, przedsiębiorstw i innych instytucji – przyszłych pracodawców – oraz z ich potrzebami i wymaganiami.

Praktyki i staże to nie tylko świetna okazja wykazania się i zdobycia nowych umiejętności, ale także doskonały start do przyszłej kariery! Podczas praktyki oraz stażu student będzie miał dostęp do zasobów wiedzy przedsiębiorstwa lub organizacji oraz możliwość uczenia się od najlepszych. Każdy praktykant oraz stażysta będzie miał możliwość nabycia wielu umiejętności technicznych i interpersonalnych.

DLA STUDENTÓW ZAPLANOWANE SĄ ZAGRANICZNE PRAKTYKI I PŁATNE STAŻE!

Mapa serwisu