→ PROGRAM STUDIÓW
→ PRAKTYKI I STAŻE
→ SYLWETKA ABSOLWENTA
→ PRZYDATNE LINKI
→ STUDIA II STOPNIA
PROGRAM STUDIÓW
STRONA GŁÓWNA » KSZTAŁCENIE » PROGRAM STUDIÓW

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:
1. Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej
2. Historii powszechnej najnowszej
3. Systemów politycznych
4. Stosunków międzynarodowych
5. Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych
6. Teorii polityki
7. Ekonomii
8. Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej
9. Kompetencji językowych

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:
1. Geografii Europy Wschodniej
2. Dziejów Europy Wschodniej
3. Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich
4. Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych
5. Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej
6. Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej
7. Gospodarki w Europie Wschodniej
8. Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich
9. Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich
10. Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich
11. Podstawy badań humanistycznych i społecznych

Wymiar godzinowy zajęć wynosi:
a) grupa treści podstawowych- 540
b) grupa treści kierunkowych- 390


Mapa serwisu