→ Tom 1 Bałkany
→ Tom 2 Ukraina i Białoruś
→ Tom 3 Rosja
→ Tom 4 Armenia Azerbejdżan Gruzja
PUBLIKACJE
STRONA GŁÓWNA » PUBLIKACJE

 

Prof. Waldemar Paruch
Ziemie między Rzeczpospolitą a Rosją: Uwarunkowania historyczne przekształceń politycznych na Ukrainie i Białorusi

 

 


 

"Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich" to  wspólny tytuł czterech tomów opracowań. Wszystkie tomy zostały przygotowane pod opieką naukową: Waldemara Parucha, Antoniego Mironowicza oraz Tomasza Wicha i mają służyć pomocą w pierwszej kolejności studentom najmłodszego kierunku studiów na Wydziale Politologii UMCS – Studiów wschodnioeuropejskich. Tematycznie opracowania odpowiadają czterem modułom dydaktycznym prowadzonych Studiów wschodnioeuropejskich i odnoszą się do czterech obszarów: t. 1: Bałkany. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (red. Małgorzata Podolak); t. 2: Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją (red. Waldemar Paruch); t. 3: Rosja (red. Antoni Mironowicz); t. 4: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość (red. Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec).

Mapa serwisu