→ PROGRAM STUDIÓW
→ PRAKTYKI I STAŻE
→ SYLWETKA ABSOLWENTA
→ PRZYDATNE LINKI
→ STUDIA II STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
STRONA GŁÓWNA » KSZTAŁCENIE » STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA

NA II STOPIEŃ STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH

W ROKU AKADEMICKIM 2013/14


 

Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach humanistycznych i społecznych – administracji, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, etnologii, europeistyki, filozofii, historii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych i innych.


Studia Wschodnioeuropejskie to kierunek interdyscyplinarny. Kształtuje kompetencje społeczne użyteczne w działalności publicznej prowadzonej na obszarze Europy Wschodniej. Wiodącymi dyscyplinami naukowymi są nauki o polityce, historia, socjologia, ekonomia oraz nauki o kulturze, literaturze i religii.

 

Studia Wschodnioeuropejskie nie są ani kolejnym wariantem kierunku Stosunki międzynarodowe w odniesieniu do Europy Wschodniej, ani inną mutacją kierunku Politologia, lecz kolejną ofertą dydaktyczną proponowaną przez UMCS na rynku edukacyjnym.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie nabywa umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w:

  • administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
  • instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
  • przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
  • organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej,
  • uczelniach wyższych prowadzących studia z zakresu nauk społecznych.

 

Absolwent ma również możliwość podjęcia studiów III stopnia w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS.

 

Studia II stopnia prowadzone są w ramach dwóch specjalności, z których student wybiera jeden według własnych predyspozycji i zainteresowań:

  • Systemy polityczne w Europie Wschodniej
  • Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

 

W ramach specjalności Systemy polityczne w Europie Wschodniej studenci nabywają wiedzę z zakresu m.in. ekonomii międzynarodowej, systemów politycznych, medialnych, aksjologicznych oraz prawnych czy bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach Europy specjalności.

Na module Współpraca regionalna w Europie Wschodniej natomiast studenci kształcą się w zakresie m.in. stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, regionalnej, kulturalnej oraz gospodarczej czy wielokulturowości w państwa Europy Wschodniej.

 

Planowana liczba miejsc:

  • Studia stacjonarne – 120
  • Studia niestacjonarne – 60

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Studia stajonarne II stopnia - program zajęć

Studia niestacjonarne II stopnia - program zajęć

 

 


Mapa serwisu